Pracovníci

Vedenie katedry

Štefan Gašpár

doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.

docent / vedúci katedry

Štúrova 31, č. dv. 092

 • stefan.gaspar@tuke.sk
 • +421 55 602 6336
Jozef Maščenik

Ing. Jozef Maščenik, PhD.

odborný asistent / zástupca vedúceho katedry

Štúrova 31, č. dv. 095

 • jozef.mascenik@tuke.sk
 • +421 55 602 6337

Profesori

Ján Paško

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 062/Bayerova 1, č. dv. 117

 • jan.pasko@tuke.sk
 • +421 55 602 6318, +421 55 602 6314
Zuzana Murčinková

prof. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 070

 • zuzana.murcinkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6312
Juraj Ružbarský

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

profesor, Riaditeľ ústavu výrobnej a procesnej techniky

Štúrova 31, č. dv. 091

 • juraj.ruzbarsky@tuke.sk
 • +421 55 602 6458

Docenti

Tibor Krenický

doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD.

docent

Štúrova 31, č. dv. 095

 • tibor.krenicky@tuke.sk
 • +421 55 602 6337

Odborní asistenti

Anna Šmeringaiová

Ing. Anna Šmeringaiová, PhD.

Odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • anna.smeringaiova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313
Tomáš Coranič

Ing. Tomáš Coranič, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 075

 • tomas.coranic@tuke.sk
 • +421 55 602 6315
Štefánia Olejárová

Ing. Štefánia Olejárová, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • stefania.olejarova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313

Doktorandi

Dominik Gojdan

Ing. Dominik Gojdan

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • dominik.gojdan@tuke.sk
 • +421 55 602 6321
Michal Duhančík

Ing. Michal Duhančík

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • michal.duhancik@tuke.sk
 • +421 55 602 6321

Ing. Dominik Sabol

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • dominik.sabol@tuke.sk
 • +421 55 602 6321