Pracovníci

Vedenie katedry

Štefan Gašpár

doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.

docent / vedúci katedry

Štúrova 31, č. dv. 092

 • stefan.gaspar@tuke.sk
 • +421 55 602 6336
Jozef Maščenik

Ing. Jozef Maščenik, PhD.

odborný asistent / zástupca vedúceho katedry

Štúrova 31, č. dv. 095

 • jozef.mascenik@tuke.sk
 • +421 55 602 6337

Profesori

Ján Paško

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

profesor, Predseda Akademického senátu FVT

Štúrova 31, č. dv. 062/Bayerova 1, č. dv. 117

 • jan.pasko@tuke.sk
 • +421 55 602 6318/+421 55 602 6314
Slavko Pavlenko

prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 095/1

 • slavko.pavlenko@tuke.sk
 • +421 55 602 6466
Juraj Ružbarský

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

profesor, Riaditeľ ústavu výrobnej a procesnej techniky

Štúrova 31, č. dv. 091

 • juraj.ruzbarsky@tuke.sk
 • +421 55 602 6458

Docenti

Zuzana Murčinková

doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

docent

Štúrova 31, č. dv. 070

 • zuzana.murcinkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6312
Tibor Krenický

doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD.

docent

Štúrova 31, č. dv. 095

 • tibor.krenicky@tuke.sk
 • +421 55 602 6337

Odborní asistenti

Anna Šmeringaiová

Ing. Anna Šmeringaiová, PhD.

Odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • anna.smeringaiova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313
Tomáš Coranič

Ing. Tomáš Coranič, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 075

 • tomas.coranic@tuke.sk
 • +421 55 602 6315
Štefánia Olejárová

Ing. Štefánia Olejárová, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • stefania.olejarova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313

Doktorandi

Gabriela Kuchtová

Ing. Gabriela Kuchtová

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • gabriela.kuchtova@tuke.sk
 • +421 55 602 6321
Dominik Gojdan

Ing. Dominik Gojdan

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • dominik.gojdan@tuke.sk
 • +421 55 602 6321
Michal Duhančík

Ing. Michal Duhančík

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • michal.duhancik@tuke.sk
 • +421 55 602 6321