Pracovníci

Vedenie katedry

Štefan Gašpár

doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.

docent / vedúci katedry

Štúrova 31, č. dv. 092

 • stefan.gaspar@tuke.sk
 • +421 55 602 6336
konzultačné hodiny
podľa dohody
Jozef Maščenik

Ing. Jozef Maščenik, PhD.

odborný asistent / zástupca vedúceho katedry/člen Akademického senátu FVT TUKE

Štúrova 31, č. dv. 095

 • jozef.mascenik@tuke.sk
 • +421 55 602 6337
konzultačné hodiny
podľa dohody

Profesori

Zuzana Murčinková

prof. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 070

 • zuzana.murcinkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6312
konzultačné hodiny
podľa dohody
Juraj Ružbarský

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

profesor, Riaditeľ ústavu výrobnej a procesnej techniky

Štúrova 31, č. dv. 091

 • juraj.ruzbarsky@tuke.sk
 • +421 55 602 6458
konzultačné hodiny
podľa dohody

Docenti

Tibor Krenický

doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD.

docent

Štúrova 31, č. dv. 095

 • tibor.krenicky@tuke.sk
 • +421 55 602 6337
konzultačné hodiny
podľa dohody

Odborní asistenti

Anna Šmeringaiová

Ing. Anna Šmeringaiová, PhD.

Odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • anna.smeringaiova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313
konzultačné hodiny
podľa dohody
Tomáš Coranič

Ing. Tomáš Coranič, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 075

 • tomas.coranic@tuke.sk
 • +421 55 602 6315
konzultačné hodiny
podľa dohody
Štefánia Olejárová

Ing. Štefánia Olejárová, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • stefania.olejarova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313
konzultačné hodiny
podľa dohody

Doktorandi

Vitalii Romaniuk

Ing. Vitalii Romaniuk

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • vitalii.romaniuk@tuke.sk
 • +421 55 602 6321
konzultačné hodiny
podľa dohody

Ing. Dominik Sabol

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • dominik.sabol@tuke.sk
 • +421 55 602 6321
konzultačné hodiny
podľa dohody