Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Štefánia Olejárová

Ing. Štefánia Olejárová, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

  • stefania.olejarova@tuke.sk
  • +421 55 602 6313
konzultačné hodiny
podľa dohody
Pracovník nemá vyplnený profil