Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Michal Duhančík

Ing. Michal Duhančík

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

  • michal.duhancik@tuke.sk
  • +421 55 602 6321
Pracovník nemá vyplnený profil