Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Anna Šmeringaiová

Ing. Anna Šmeringaiová, PhD.

Odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 067

 • anna.smeringaiova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2008TU v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Strojárske technológie a materiály, PhD.
 • 1996Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, odborný asistent
 • 1986ZPA a. s. KŘÍŽIK, Prešov, konštruktér tvárniaceho náradia
 • 1986VŠT Košice, Strojnícka fakulta, Strojárska technológia, Ing.

Jazykové znalosti

 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Technická mechanika. Konštrukčné navrhovanie a monitorovanie technických systémov.

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Certifikácia výrobkov

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Technická mechanika, Aplikovaná mechanika, Technické meranie, Analýza prevádzkových parametrov technologických zariadení, Technická dokumentácia, Tvorba konštrukčnej dokumentácie na PC, Počítačové modelovanie, Počítačové analýzy mechanizmov

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0910/17 Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov.(2017 – 2020). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0614/15 Výskum a optimalizácia stratégií aditívnej výroby kovových tvarovo zložitých súčiastok s ohľadom na ich mechanické vlastnosti, mikroštruktúru, kvalitu povrchu a presnosť dosiahnutých rozmerov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov. (2015 – 2017). (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0041/16 Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov. (2016 – 2019). (spoluriešiteľ)
 • KEGA 006TUKE-4/2017 Inovácia laboratória kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie moderných poznávacích operácií do vzdelávania. (2017 – 2019). (spoluriešiteľ)

Zahraničné pobyty

 • Czestochowa University of Technology, Poland (2017)
 • VŠB — Technická univerzita Ostrava, Czech Republic (2017)

Významné publikácie

 • ŠMERINGAIOVÁ, A. – VOJTKO, I. – MONKOVÁ, K.: Experimentelle Analyse der Dynamik von Zahnradgetrieben – Teil 1. In: TM-Technisches Messen. Vol. 82, no. 2 (2015), p. 57-64. ISSN 0171-8096
 • ŠMERINGAIOVÁ, A. – VOJTKO, I. – MONKOVÁ, K.: Experimentelle Analyse der Dynamik von Zahnradgetrieben – Teil 2. In: TM-Technisches Messen. Vol. 82, no. 4 (2015), p. 224–232. ISSN 0171-8096
 • MONKOVÁ, K. – ŠMERINGAIOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z dynamiky 1. Praha: Asociace RISE - 2013. 193 p.. ISBN 978-80- 87670-11- 8.
 • MONKOVÁ, K. – ŠMERINGAIOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z dynamiky 2. Praha: Asociace RISE - 2013. 203 p.. ISBN 978-80- 87670-12- 5.