Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Jozef Maščenik

Ing. Jozef Maščenik, PhD.

odborný asistent / zástupca vedúceho katedry/člen Akademického senátu FVT TUKE

Štúrova 31, č. dv. 095

 • jozef.mascenik@tuke.sk
 • +421 55 602 6337
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2017zástupca vedúceho Katedry navrhovania a monitorovania technických systémov
 • 2007odborný asistent
 • 2004 - 2007doktorandské štúdium, vedný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály na FVT TU Košice
 • 2002 - 2004Doplňujúce pedagogické štúdium na FVT TUKE, zamerané na odborné strojárske predmety, záverečná skúška
 • 1999 - 2004Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor 23-17- 8 Všeobecné strojárstvo
 • 1994 - 1998Stredná priemyselná škola elektrotechnická, odbor: mechanik – elektrotechnik / silnoprúdová technika

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobná technika, navrhovanie častí strojov a mechanizmov, počítačové konštruovanie

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV::

Experimentálne metódy a skúšanie TgZ

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV::

Technická dokumentácia, Časti a mechanizmy strojov, Počítačové modelovanie, Technické meranie, Plánovanie a vyhodnocovanie experimentov, Prevodové mechanizmy automobilov

INÉ AKTIVITY::

katedrový správca MAIS a web stránky KNMTS

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 1/0403/03: Výskum a vývoj nových konštrukčných princípov závitovkových reduktorov s kolesami so zníženou vibroaktivitou, spoluriešiteľ
 • 1/3175/06: Výskum vplyvu technologických parametrov výroby ozubených prevodov na ich dynamiku, spoluriešiteľ
 • 1/0844/10: Výskum znižovania opotrebenia závitovkových súkolesí pri extrémnych režimoch prevádzky, spoluriešiteľ
 • 1/0904/13: Výskum a optimalizácia kinematických a dynamických charakteristík komponentov výrobnej techniky pre prenos výkonu, spoluriešiteľ
 • 1/0910/17: Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov, spoluriešiteľ
 • 1/0041/16: Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov, spoluriešiteľ
 • 461-765 TUKE-4/2010: Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov základných a stredných škôl, ako fundament technického myslenia, spoluriešiteľ
 • 058TUKE-4/2012: Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v implementácií európskych normatívov v technicky orientovaných predmetoch, spoluriešiteľ
 • 080TUKE-4/2015: Centrum edukácie a popularizácie techniky, spoluriešiteľ
 • 2015-TUKE: Inovácia výskumu v oblasti skúšania remeňových prevodov, riešiteľ

Zahraničné pobyty

 • 2005 - Krakov, Poľsko, Technická univerzita
 • 2008 - Turín, Taliansko, Technická univerzita

Patenty

 • MAŠČENIK, Jozef - MATIJA, Rudolf - PAVLENKO, Slavko - GAŠPÁR, Štefan: Magnetická zarážka zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 155-2013 : Vestnik ÚPV SR č. 082014, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 4 s.
 • MAŠČENIK, Jozef - PAVLENKO, Slavko: Pogumovaná remenica zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50014-2016 U1, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 6 s.

Významné publikácie

 • PAVLENKO, Slavko - LITECKÁ, Juliána - MAŠČENIK, Jozef - KAČALOVÁ, Mária: Gear Hobs Profiling and Gear Production Using Unconventional Technology, 1. vyd. - Brno : MSD - 2015. - 175 p.. - ISBN 978-80- 7392-249- 8.
 • PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina: Navrhovanie súčastí strojov s podporou PC, 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2008. - 347 s. - ISBN 978-80- 553-0166-2.
 • PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef - HAĽKO, Jozef: Výroba ozubenia nekonvenčnými technológiami, 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2013. - 158 s.. - ISBN 978-80- 553-1575- 1.
 • HAĽKO, Jozef - VITIKÁČ BATEŠKOVÁ, Eva - MAŠČENIK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina - ŠMERINGAIOVÁ, Anna: Zobrazovanie a vyhotovenie technickej dokumentácie s uplatnením nových európskych noriem Technické zobrazovanie strojových súčiastok v technickej dokumentácii, 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2010. - 209 s.. - ISBN 978-80- 553-0551- 6.
 • HAĽKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina - ŠMERINGAIOVÁ, Anna: Zobrazovanie a vyhotovenie technickej dokumentácie s uplatnením nových európskych noriem - 2. časť Zobrazovanie spojov, výkovkov a odliatkov v technickej dokumentácii, 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2010. - 209 s.. - ISBN 978-80- 553-0552- 3.
 • PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef: Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v implementácii európskych normatívov v technicky orientovaných predmetoch Aplikácia PC techniky v implementácii nových STN, ISO a EU noriem, 1. vyd. - Prešov : FVT TU - 2014. - 121 s.. - ISBN 978-80- 553-1926- 1.
 • MAŠČENIK, Jozef - PAVLENKO, Slavko: Časti a mechanizmy strojov v príkladoch, 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 80 s.. - ISBN 978-80- 553-2530- 9.
 • PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef: Navrhovanie častí a mechanizmov strojov, 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 250 s.. - ISBN 978-80- 553-2534- 7.
 • GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - MALIK, Jozef - PANDA, Anton - JURKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef: Dependence of Pressure Die Casting Quality on Die Casting Plunger Velocity Inside a Filling Chamber of a Pressure Die Casting Machine, In: Advanced Science Letters. Vol. 14, no. 1(2012), p. 499-502. - ISSN 1936-6612.
 • BIČEJOVÁ, Ľuba - PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef: Measuring, processing and evaluating of technology head water jet vibration signal, In: Key Engineering Materials. Vol. 669 (2016), p. 205-211. - ISSN 1013-9826.
 • MAŠČENIK, Jozef - PAVLENKO, Slavko - VOJTKO, Imrich: Experimental Measurements of Belt Gears in Newly Developed Device, In: TEM Journal. Vol. 5, no. 2 (2016), p. 204-208. - ISSN 2217-8309.
 • KREHEĽ, Radoslav - PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef: Application and verification properties of the thermal process model, In: Key Engineering Materials. Vol. 669 (2016), p. 400-408. - ISSN 1013-9826.
 • MAŠČENIK, Jozef: Experimental determination of cutting speed influence on cutting surface character in material laser cutting, In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 960-963. - ISSN 1803-1269.
 • MAŠČENIK, Jozef - PAVLENKO, Slavko - BIČEJOVÁ, Ľuba: A device designed to monitor new belt types with application of diagnostic system, In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 931-934. - ISSN 1803-1269.
 • MAŠČENIK, Jozef - VOJTKO, Imrich: Experimental monitoring and diagnostics of belt gears in testing device, In: MM Science Journal. Vol. 2016, no. September (2016), p. 964-968. - ISSN 1803-1269.