Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Dominik Sabol

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

  • dominik.sabol@tuke.sk
  • +421 55 602 6321
konzultačné hodiny
podľa dohody
Pracovník nemá vyplnený profil