Zoznam partnerov

Spoločnosti, ktoré s katedrou navrhovania a monitorovania technických systémov aktívne spolupracujú.

Ponuka služieb

konzultácie pri navrhovaní nových konštrukčných riešení

vytváranie výkresovej dokumentácie v 2D alebo 3D vyhotovení

optimalizácia existujúcich riešení

všetky práce sú v CAD systémoch Autodesk Inventor , Pro/Engineer a AutoCad

pevnostné a statické analýzy (FEM analýzy)

školenia v oblasti normalizácie a technickej dokumentácie podľa EU a ISO noriem

vibrodiagnostika a multiparametrický monitoring strojov a výrobných systémov

laserová profilometria povrchov obrobených materiálov

navrhovanie a vyhodnocovanie plánovaných experimentov

zostavovanie meracích systémov na mieru