Harmonogram

Harmonogram štúdia

 • Začiatok akademického roka:

  26.09.2022

 • Koniec akademického roka:

  31.08.2023

 • Slávnostné otvorenie AR (aula Štúrova):

  26.09.2022 o 13:30 hod.

 • Imatrikulácia:

  10.11.2022

Denné štúdium

Zimný semester Všetky ročníky

Výučba
26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny
24.12.2022 - 31.12.2022
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2023 - 10.02.2023

Výučba
13.02.2023 - 12.05.2023
Dňa 03. 05. 2023 (streda) bude výučba prebiehať podľa rozvrhu na pondelok
(náhrada za 01.05.2023)
Dňa 09. 05. 2023 (utorok) bude výučba prebiehať podľa rozvrhu na pondelok
(náhrada za 08.05.2023)
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
15.05.2023 - 30.06.2023
Hlavné prázdniny
01.07.2023 - 31.08.2023

Výučba
13.02.2023 - 28.04.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
02.05.2023 - 12.05.2023
Príprava na štátne skúšky
02.05.2023 - 19.05.2023
Odovzdanie záverečnej práce
15.05.2023 - 19.05.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
22.05.2023 - 16.06.2023
Promócie
30.06.2023

Výučba
13.02.2023 - 31.03.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
03.04.2023 - 21.04.2023
Príprava na štátne skúšky
03.04.2023 - 28.04.2023
Odovzdanie záverečnej práce
24.04.2023 - 28.04.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2023 - 26.05.2023
Promócie
16.06.2023

Externé štúdium

Zimný semester Všetky ročníky

Výučba
26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny
24.12.2022 - 31.12.2022
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2023 - 10.02.2023

Výučba
13.02.2023 - 12.05.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
15.05.2023 - 30.06.2023
Hlavné prázdniny
01.07.2023 - 31.08.2023

Výučba
13.02.2023 - 31.03.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
03.04.2023 - 21.04.2023
Príprava na štátne skúšky
03.04.2023 - 28.04.2023
Odovzdanie záverečnej práce
24.04.2023 - 28.04.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2023- 26.05.2023
Promócie
16.06.2023