Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Juraj Ružbarský

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

profesor, Riaditeľ ústavu výrobnej a procesnej techniky

Štúrova 31, č. dv. 091

 • juraj.ruzbarsky@tuke.sk
 • +421 55 602 6458
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2017riaditeľ Ústavu výrobnej a procesnej techniky
 • 2011 - 2017vedúci katedry KPVP
 • 2005 - 2012prodekan pre vzdelávanie
 • 2002 - 2004zástupca KPTS
 • 2008docent v odbore Výrobné technológie
 • 2001 - 2008odborný asistent

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobná technika, monitorovanie a diagnostika technických zariadení, tribotechnika

Pedagogické aktivity

VEDENIE PREDNÁŠOK Z PREDMETOV:

Overovanie metód pre skúšanie technologických zariadení, Servis strojov, Diagnostika prevádzkových stavov technologických zariadení

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Metódy a prostriedky údržby technologických zariadení, Prevádzka technologických zariadení v technológii vodného prúdu, Tribodiagnostika

INÉ AKTIVITY:

2012 Kurz Manažérstva kvality výučby na vysokých školách

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0381/15: Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin. Vedúci: doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. Riešenie: 01/2015 –12/2017
 • KEGA 006TUKE-4/2017Inovácia laboratória kontroly kvality komponentov pre automobilový a príbuzný priemysel v rámci integrácie moderných poznávacích operácií do vzdelávania Vedúci: doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. Riešenie: 01/2017 –12/2019

Zahraničné pobyty

 • Rôzne typy prednáškových pobytov v rámci programu CEEPUS a ERASMUS+

Členstvá

 • člen odborovej komisie doktorandského študijného programu na TF SPU Nitra (6.1.14. Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby)
 • člen Chemickej spoločnosti ČR od roku 2003
 • člen vedeckej rady FVT TU od 2004

Patenty

 • AGJ 2014 PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov Úžitkový vzor č. 102-2013 - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.
 • AGJ 2015 PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta - PRISLUPČÁK, Marek - RUŽBARSKÝ, Juraj - MRKVICA, Ivan: Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. úžitkový vzor 7067 : Vestník ÚPV SR č.: 042015 - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.
 • AGJ 2015 PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta: Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov. zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 012015 - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s.

Významné publikácie

 • AAA001 Natryskiwanie plazmowe i cieplne metali / Juraj Ružbarský - 1. vyd. - Rzeszów : Wyzsza Szkola Inzynieryjno-Ekonomiczna z siedziba - 2013. - 120 p.. - ISBN 978-83- 60507-12- 4.[RUŽBARSKÝ, Juraj]
 • AAA002 Techniques of Die Casting / Juraj Ružbarský, Ján Paško, Štefan Gašpár - . vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2014. - 199 p.. - ISBN 978-3- 942303-29- 3. [RUŽBARSKÝ, Juraj - PAŠKO, Ján - GAŠPÁR, Štefan]
 • AAA003 Vibration diagnostics in manufacturing system with water jet technology / Štefánia Salokyová, Juraj Ružbarský, Tibor Krenický - 1. vyd. - Lüdenscheid, Germany : RAM- Verlag - 2015. - 118 p.. - ISBN 978-3- 942303-35- 4.[OLEJÁROVÁ, Štefánia - RUŽBARSKÝ, Juraj - KRENICKÝ, Tibor]
 • AAA004 Plasma and Thermal Spraying / Juraj Ružbarský, Anton Panda - 1. vyd - Cham : Springer Nature - 2017. - 108 p.. - ISBN 978-3- 319-46272- 1. [RUŽBARSKÝ, Juraj - PANDA, Anton]
 • AAB001 Liatie kovov pod tlakom / Emil Ragan ... [et al.] - 1. vyd - Prešov : VMV - 2007. - 381 s. [RAGAN, Emil - FABIAN, Stanislav - RUŽBARSKÝ, Juraj - MALIK, Jozef - NOVÁ, Iva - CHOJECKI, Andrzej - SLÁDEK, Augustín - ŠKUBA, Andrej - BOLIBRUCHOVÁ, Dana - NOVÁKOVÁ, Iva - DUNAJ, Jozef - FEDÁK, Marcel - KOSTURA, Marian - SMOLUCHOVÁ, Lenka - ŠVEC, Ján]
 • ADC001 Zhodnotenie kvality práce trojriadkových vyorávačov repy cukrovej / Juraj Ružbarský, Ján Jech - 1997.In: Listy cukrovarnické a řepařské. Roč. 113, č. 7/8 (1997), s. 184- 188. [RUŽBARSKÝ, Juraj - JECH, Ján]
 • ADC002 Efektívnosť dopravy cukrovej repy / M. Žitňák, J. Jech, J. Ružbarský - 1999.In: Listy cukrovarnické a řepařské. Roč. 115, č. 9/10 (1999), s. 249-253. - ISSN 1210-3306 [ŽITŇÁK, Miroslav - JECH, Ján - RUŽBARSKÝ, Juraj]
 • ADC003 Analýza štruktúry času dopravy cukrovej repy v období repnej kampane / Juraj Ružbarský - 2002.In: Listy cukrovarnické a řepařské. Roč. 118, č. 9/10 (2002), s. 210-213. - ISSN 1210-3306 [RUŽBARSKÝ, Juraj]
 • ADC004 Kvalita práce sejačiek v závislosti od vlastnosti osiva cukrovej repy / Juraj Ružbarský - 2003.In: Listy cukrovarnické a řepařské. Roč. 119, č. 3 (2003), s. 76-79. - ISSN 1210-3306 [RUŽBARSKÝ, Juraj]
 • ADC005 Vplyv čistiacich mechanizmov na kvalitu práce návesných vyorávačov = The effect of cleaning mechanisms on the work quality of semi-trailer harvest machines / Juraj Ružbarský - 2004.In: Listy cukrovarnické a řepařské. Vol. 120, no. 9/10 (2004), p. 260-262. -ISSN 1210-3306 [RUŽBARSKÝ, Juraj]

Ocenenia

 • 2006 - Pamätný list Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udelený dekanom pri príležitosti 100. výročia lietania v Košiciach.
 • 2007 - Pamätná medaila udelená dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove z príležitosti 15. výročia založenia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.
 • 2009 - Pamätná medaila udelená dekanom Technickej fakulty SPU v Nitre z príležitosti 40. výročia vzniku fakulty.
 • 2009 - Pamätná medaila udelená rektorom Politechniky Czestochowskiej z príležitosti 60. výročia založenia univerzity.
 • 2012 - Pamätná medaila udelená rektorom Technickej univerzity v Košiciach z príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach.
 • 2010 - Pamätná medaila udelená dekanom Wyzsej Szkoly Inžynieryjno-Ekonomicznej z siedziba w Rzeszowie z príležitosti 10. výročia založenia WSIE za plodnú spoluprácu a rozvoj školy.
 • 2012 - Pamätná medaila udelená dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove z príležitosti 20. výročia zriadenia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.
 • 2013 - Pamätná medaila za aktívnu účasť na „Creative meeting of V4 researchers, PhD students and young PhD ́s from research field of usage AWJ“. Visegrad fund, FVT TUKE Prešov.
 • 2014 - Pamätná medaila udelená dekanom Wyzsej Szkoly Inžynieryjno-Ekonomicznej z siedziba w Rzeszowie z príležitosti 15. výročia založenia WSIE za plodnú spoluprácu a rozvoj školy.
 • 2015 - Cena veľtrhu Agrosalón Nitra 2011, Kategória – Odborná literatúra, Exponát: Stroje pre rastlinnú výrobu 3.
 • 2017 - Pamätný list udelený dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove z príležitosti 25. výročia založenia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.