Patenty

Pokrok a inovácie

Neustály pokrok a inovácie sú hnacím motorom pre vedecko výskumnú činnosť zamestnancov KNMTS, ktorá ústi to vývoja nových výrobkov a zariadení v podobe úžitkových vzorov a patentov.

Integrovaný harmonický prevod s kardanovým hriadeľom

Úžitkový vzor č. 3936. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2004

 • Pôvodca patentu:
  HAĽKO, Jozef - KLIMO, Vladimír

Malá turbína

Úžitkový vzor č. 5236. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2009. - s. 4.

 • Pôvodca patentu:
  VOJTKO, Imrich - MATIJA, Rudolf - MAREK, Tomáš

Zariadenie na generovanie plynného procesného média s ozónom

Úžitkový vzor č. 5707. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2011. – 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - VASILKO, Karol - VOJTKO, Imrich

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru č. 5687. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2011. – 5 s..

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - VASILKO, Karol - VOJTKO, Imrich

Modulárny robotický aktuátor s umelými svalmi

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru číslo 5689 Banská Bystrica: ÚPV SR - 2011. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  BALARA, Alexander - PAŠKO, Ján

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Zverejnená patentová prihláška č. 137-2011: Vestník ÚPV SR 72013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Magnetická zarážka

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 155-2013: Vestnik ÚPV SR č. 082014. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 4 s..

 • Pôvodca patentu:
  MAŠČENIK, Jozef - MATIJA, Rudolf - PAVLENKO, Slavko - GAŠPÁR, Štefan

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

Úžitkový vzor č. 102-2013. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

Zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 012015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Úžitkový vzor 7067 : Vestník ÚPV SR č.: 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta - PRISLUPČÁK, Marek - RUŽBARSKÝ, Juraj - MRKVICA, Ivan

Spôsob vykonávania záťažových skúšok kolíkových spojov

Zverejnený úžitkový vzor č. 38-2014 : Vestník ÚPV SR č. 042015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  VITIKÁČ BATEŠKOVÁ, Eva - PAVLENKO, Slavko - PANDA, Anton

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

Zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 012015. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Kombinovaný držiak rezných nástrojov pre revolverové NC a CNC sústruhy

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 64-2016 U1 Banská Bystrica: ÚPV SR - 2016. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATÚŠ, Milan - ADAMÍK, Michal - BULGAKOV, Vladimír - KROČKO, Vladimír - KORENKO, Maroš - PAŠKO, Ján

Držiak sústružníckeho noža s rýchlym upínaním vymeniteľných rezných platničiek

Úžitkový vzor SK 7559 Y1. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2016.- 3 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - VASILKO, Karol - VOJTKO, Imrich

Prípravok na upnutie sústružníckych nožov

Úžitkový vzor SK 7558 Y1. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2016.- 3 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - VASILKO, Karol - VOJTKO, Imrich

Demontážna ihla zámkovej dlažby

Prihláška úžitkového vzoru 113-2013. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2016. - 1 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - HAĽKO, Jozef - PANDA, Anton

Tangenciálny sústružnícky nôž s vnútorným vedením triesok

Úžitkový vzor SK 7608 Y1. Banská Bystrica: ÚPV SR - 2016.- 3 s..

 • Pôvodca patentu:
  MATIJA, Rudolf - VASILKO, Karol - VOJTKO, Imrich

Dvojitý dvojstupňový prevod

Úžitkový vzor SK 7574 Y1. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 4 s..

 • Pôvodca patentu:
  HAĽKO, Jozef - KONEČNÝ, Štefan - MOCHNAĽ, Michal

Prevodový mechanizmus s istením

Úžitkový vzor SK 7709 Y1. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 3 s.

 • Pôvodca patentu:
  PAVLENKO, Slavko - MATIJA, Rudolf

Pogumovaná remenica

Zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50014-2016 U1. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  MAŠČENIK, Jozef - PAVLENKO, Slavko

Dvojstupňový prevod s jedným spätným výstupom

Úžitkový vzor SK 7687 Y1. Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  HAĽKO, Jozef