Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Máj 2024
Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2022
  • Top aktualita

Zástupcovia našej katedry reprezentovali TUKE na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2022.

Detail aktuality
Centrum skúšania a monitorovania technických systémov KNMTS FVT
  • Top aktualita

Na Katedre navrhovania a monitorovania technických systémov FVT je nové centrum zamerané na realizáciu výskumných úloh a zvyšovanie kvality edukačného procesu.

Detail aktuality
Kam na vysokú - Poprad
  • Top aktualita

Prezentácia FVT TUKE na výstave "Kam na vysokú" v Poprade

Detail aktuality
Návšteva spoločnosti RUBENA, Náchod, CZ
  • 22.01.2018

Pracovné stretnutie v spoločnosti RUBENA a.s., Náchod, s vedúcim výskumu, vývoja a špeciálnej výroby z úseku výroby klinových remeňov

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin

Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys

Projekty KEGA

Centrum edukácie a popularizácie techniky

Centre of education and popularization of technology