Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Január 2022
Pracovná ponuka
  • Top aktualita

Informácie o pracovných miestach

Detail aktuality
Centrum skúšania a monitorovania technických systémov KNMTS FVT
  • Top aktualita

Na Katedre navrhovania a monitorovania technických systémov FVT je nové centrum zamerané na realizáciu výskumných úloh a zvyšovanie kvality edukačného procesu.

Detail aktuality
Termíny podania prihlášok
  • Top aktualita

Prijímacie skúšky sa nekonajú!

Detail aktuality
  • 20.05.2019

Štátna záverečná skúška študijného programu "Monitoring a diagnostika technických zariadení"

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin

Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys

Projekty KEGA

Centrum edukácie a popularizácie techniky

Centre of education and popularization of technology