Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Tomáš Coranič

Ing. Tomáš Coranič, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 075

 • tomas.coranic@tuke.sk
 • +421 55 602 6315
konzultačné hodiny
podľa dohody

Curriculum Vitae

 • 2017Interný doktorand na FVT TUKE (výrobná technika)
 • 2014 - 2016Ing. štúdium na FVT TUKE (počítačová podpora výrobných technológií)
 • 2011 - 2014Bc. štúdium na FVT TUKE (riadenie výroby)
 • 2005 - 2009SPŠE Prešov (priemyselná automatizácia)

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

 • Odlievanie pod tlakom, aditívna výroba

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Technická mechanika, Časti a mechanizmy strojov, Technické meranie, Metrológia, Technická dokumentácia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • KEGA: Implementácia smartfónov v zefektívnení výučbového procesu CAE-technológií v kontexte konceptu Priemysel 4.0.
 • VEGA: Výskum metód modelovania a kompenzácie hysterézy v manipulátoroch s pneumatickými umelými svalmi pre zvýšenie presnosti regulácie s podporou výpočtovej inteligencie.

Zahraničné pobyty

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, ak.rok.:2016/2017