Centrum skúšania a monitorovania technických systémov

Na Katedre navrhovania a monitorovania technických systémov FVT je nové centrum zamerané na realizáciu výskumných úloh a zvyšovanie kvality edukačného procesu.