Návšteva spoločnosti RUBENA, Náchod, CZ

Dňa 14.-15.11.2017 sa vedúci katedry KNMTS doc. Gašpár s kolegami Ing. Maščeníkom a Ing. Matijom, zúčastnili na pracovnom jednaní v spoločnosti RUBENA a.s., člen skupiny Trelleborg v meste Náchod v Českej republike. Na pracovnom stretnutí s vedúcim výskumu, vývoja a špeciálnej výroby Milanom Říhom bol ukázaný a konzultovaný celý proces výroby klinových remeňov. V rámci jednania im bola prezentovaná Fakulta výrobných technológií TUKE, ako možný budúci partner v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja.