Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2022

Zástupcovia našej katedry reprezentovali TUKE na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2022.