Dokumenty

Konštrukčná geometria

Konštrukčná geometria je jedným z podporných predmetov pri štúdiu technických odborov. Zaoberá sa zobrazovaním jednoduchých prvkov a útvarov do roviny tak, aby sa dali ich geometrické vlastnosti z obrazu priamo čítať.

Prostredníctvom konštrukčnej geometrie sa študent učí rozvíjať priestorové myslenie a obrazotvornosť, ktorá je potrebná pri vytváraní ucelených komplexných celkov. Podporuje samostatnú prácu a umožňuje rýchle a presné prenášanie myšlienok a predstáv najprv vo forme náčrtkov a následne vo forme uceleného projektu na výkres. Ide teda o zostrojenie skutočného predmetu podľa narysovaného obrazu,alebo naopak o zobrazenie obrazu podľa skutočného predmetu.

Konštrukčná geometria a jej aplikácie zasahujú vo veľkej miere širokú oblasti nášho života, či už odborne technickú alebo praktickú. Jedným z najrozšírenejších spôsobov využitia konštrukčnej geometrie sa v súčasnosti javí výpočtová technika zvlášť v oblasti počítačovej grafiky, kde sa čoraz častejšie dáva prednosť zobrazovanie v 3D modelovaní, a až ďalším krokom je rozloženie obrazu do združených priemetní a vytvorenie 2D výkresu.

Žiadne súbory na stiahnutie