Dokumenty

Pružnosť a pevnosť

Pružnosť a pevnosť, ako jedna zo základných súčastí mechaniky telies, patrí k základným odborom strojného inžinierstva. Súčasnou náplňou predmetu je deformačne - napäťová analýza telies a náuka o medzných stavoch.

Cieľom pružnosti a pevnosti je zabrániť strate funkčnosti súčastí, zariadení a konštrukcií spôsobenou nadmernou deformáciou a porušovaním. Pružnosť a pevnosť pomáha konštruktérovi stanoviť rozmery a tvar strojných súčastí a konštrukcií s ohľadom na bezpečnosť, životnosť, ekonomiku, prípadne zohľadniť ďalšie aspekty.

Základnou úlohou pružnosti a pevnosti je formulovanie a analyzovanie vplyvu zaťaženia telesa na jeho deformáciu a napätosť s ohľadom na riziko vzniku medzných stavov.