ZÍSKAJ NÁSKOK ! ZAPOJ SA DO PRAXE S PROGRAMOM SPICE.

Študenti FVT TUKE majú možnosť zapojiť sa do projektu SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk SPICE je národný projekt Slovenskej republiky, ktorý spája priemyselné spoločnosti a študentov technických vysokých škôl, s cieľom umožniť študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce v podniku. Projekt je podporený pokrokovými, technicky zameranými fakultami partnerských vysokých škôl.

Študenti štvrtého alebo piateho ročníka na vysokej škole s technickým zameraním, ktorí majú záujem otestovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi a súčasne vypracovať kvalitnú diplomovú prácu, majú možnosť zapojiť sa do projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky SPICE.

SPICE pre študentov – ako sa zapojiť?

  1. zaregistrujte sa na portáli www.azu.sk a vyplňte si profil, údaje uvedené v profile sú kľúčové pre atraktivitu študenta (študentské projekty, absolvované praxe, odborné zručnosti...)
  2. v okamihu, kedy sa po prvýkrát pokúsite vstúpiť do zóny „Záverečné práce - SPICE“, budete vyzvaní na doplnenie profilu o potrebné náležitosti (dosiahnuté vzdelanie)
  3. po doplnení budete pripravení prehliadať ponuku študentských praxí zo strany firiem, a prihlasovať sa na ne. Môžete sa prihlásiť na viaceré témy do viacerých spoločností
  4. firmy si vyberú, a oslovia vás s ponukou praxe
  5. po dohode s firmou fakulta schváli tému, a pridelí školiteľa