Harmonogram

Harmonogram štúdia

 • Začiatok akademického roka:

  23.09.2019

 • Koniec akademického roka:

  31.08.2020

 • Slávnostné otvorenie AR (aula Štúrova):

  23.09.2019 o 13:30 hod.

 • Imatrikulácia:

  13.11.2019

Denné štúdium

Zimný semester všetky ročníky

Výučba
23.09.2019 - 20.12.2019
Zimné prázdniny
21.12.2019 - 01.01.2020
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2020 - 14.02.2020

Výučba
17.02.2020 - 15.05.2020
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
18.05.2020 - 03.07.2020
Hlavné prázdniny
06.07.2020 - 31.08.2020

Výučba
17.02.2020 - 30.04.2020
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
04.05.2020 - 15.05.2020
Príprava na štátne skúšky
04.05.2020 - 22.05.2020
Odovzdanie záverečnej práce
18.05.2020 - 22.05.2020
Príprava a konanie štátnych skúšok
25.05.2020 - 19.06.2020
Promócie
03.07.2020

Výučba
17.02.2020 - 05.04.2020
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
06.04.2020 - 17.04.2020
Príprava na štátne skúšky
06.04.2020 - 30.04.2020
Odovzdanie záverečnej práce
27.04.2020 - 30.04.2020
Príprava a konanie štátnych skúšok
04.05.2020 - 29.05.2020
Promócie
12.06.2020

Externé štúdium

Zimný semester všetky ročníky

Výučba
23.09.2019 - 20.12.2019
Zimné prázdniny
21.12.2019 - 01.01.2020
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2020 - 14.02.2020

Výučba
17.02.2020 - 15.05.2020
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
18.05.2020 - 03.07.2020
Hlavné prázdniny
06.07.2020 - 31.08.2020

Výučba
07.02.2020 - 30.04.2020
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
04.05.2020 - 15.05.2020
Príprava na štátne skúšky
04.05.2020 - 22.05.2020
Odovzdanie záverečnej práce
18.05.2020 - 22.05.2020
Príprava a konanie štátnych skúšok
25.05.2020 - 19.06.2020
Promócie
03.07.2020

Výučba
17.02.2020 - 05.04.2020
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
06.04.2020 - 17.04.2020
Príprava na štátne skúšky
06.04.2020 - 30.04.2020
Odovzdanie záverečnej práce
27.04.2020 - 30.04.2020
Príprava a konanie štátnych skúšok
04.05.2020- 29.05.2020
Promócie
12.06.2020