Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Január 2021
  • Top aktualita

Vážení študenti, informujeme vás o zmene vyučovacieho procesu v termíne od 14.10.2020 do odvolania pre denných a externých študentov v prvom a druhom stupni štúdia.

Detail aktuality
  • Top aktualita

Termín podania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium: predĺžený do 31.08.2020 !

Detail aktuality
  • 20.05.2019

Štátna záverečná skúška študijného programu "Monitoring a diagnostika technických zariadení"

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin

Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys

Projekty KEGA

Centrum edukácie a popularizácie techniky

Centre of education and popularization of technology