Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

August 2020
  • Top aktualita

Termín podania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium: predĺžený do 31.08.2020 !

Detail aktuality
Termíny podania prihlášok
  • Top aktualita

Prijímacie skúšky sa nekonajú!

Detail aktuality
Prerušenie prezenčnej výučby na TUKE
  • Top aktualita

Vážení zamestnanci a študenti FVT, v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na základe príkazu rektora TUKE sa predlžuje prerušenie prezenčnej formy štúdia na Technickej univerzite v Košiciach do odvolania.

Detail aktuality
  • 20.05.2019

Štátna záverečná skúška študijného programu "Monitoring a diagnostika technických zariadení"

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin

Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys

Projekty KEGA

Centrum edukácie a popularizácie techniky

Centre of education and popularization of technology