Čo sa práve deje na katedre - Aktuality

Júl 2020
Termíny podania prihlášok
  • Top aktualita

Prijímacie skúšky sa nekonajú!

Detail aktuality
Prerušenie prezenčnej výučby na TUKE
  • Top aktualita

Vážení zamestnanci a študenti FVT, v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na základe príkazu rektora TUKE sa predlžuje prerušenie prezenčnej formy štúdia na Technickej univerzite v Košiciach do odvolania.

Detail aktuality
Kam na vysokú - Poprad
  • Top aktualita

Prezentácia FVT TUKE na výstave "Kam na vysokú" v Poprade

Detail aktuality
  • 20.05.2019

Štátna záverečná skúška študijného programu "Monitoring a diagnostika technických zariadení"

Detail aktuality

Aktuálne projekty na katedre - veda a výskum

Projekty

Projekty VEGA

Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin

Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys

Projekty KEGA

Centrum edukácie a popularizácie techniky

Centre of education and popularization of technology