Oznamy

Aktuálne oznamy pre študentov a pracovníkov

Táto nástenka obsahuje aktuálne dôležité organizačné oznamy pre študentov a zamestnancov.

Bc. MaDT Ing. MaDT Bc. PKTS Ing. PNTZ PhD. NTS študenti / pracovníci
Žiadne nové oznamy