Pracovníci

Vedenie katedry

Štefan Gašpár

doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.

docent / vedúci katedry

 • stefan.gaspar@tuke.sk
 • +421 55 602 6336
Jozef Maščenik

Ing. Jozef Maščenik, PhD.

odborný asistent / zástupca vedúceho katedry

 • jozef.mascenik@tuke.sk
 • +421 55 602 6337

Profesori

Ján Paško

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

profesor, Predseda Akademického senátu FVT

 • jan.pasko@tuke.sk
 • +421 55 602 6318
Slavko Pavlenko

prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.

profesor

 • slavko.pavlenko@tuke.sk
 • +421 55 602 6466

Docenti

Jozef Haľko

doc. Ing. Jozef Haľko, PhD.

Docent

 • jozef.halko@tuke.sk
 • +421 55 602 6314
Zuzana Murčinková

doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.

docent

 • zuzana.murcinkova@tuke.sk
 • +421 55 602 6321
Juraj Ružbarský

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

docent, Riaditeľ ústavu výrobnej a procesnej techniky

 • juraj.ruzbarsky@tuke.sk
 • +421 55 602 6458

Odborní asistenti

Tibor Krenický

RNDr. Tibor Krenický, PhD.

odborný asistent

 • tibor.krenicky@tuke.sk
 • +421 55 602 6337
Anna Šmeringaiová

Ing. Anna Šmeringaiová, PhD.

Odborný asistent

 • anna.smeringaiova@tuke.sk
 • +421 55 602 6321

Vedecko-výskumní pracovníci

Rudolf Matija

Ing. Rudolf Matija, PhD.

výskumný pracovník

 • rudolf.matija@tuke.sk
 • +421 55 602 6312

Doktorandi

Tomáš Coranič

Ing. Tomáš Coranič

Interný doktorand

 • tomas.coranic@tuke.sk
 • +421 55 602 6312
Miriama Kundrátová

Ing. Miriama Kundrátová

interný doktorand

 • miriama.kundratova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313
Mária Šebestová

Ing. Mária Šebestová

Interný doktorand

 • maria.sebestova@tuke.sk
 • +421 55 602 6313

Ing. Matej Hrabčák

INTERNÝ DOKTORAND

 • matej.hrabcak@tuke.sk
 • +421 55 602 6313