Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Miriama Kundrátová

Ing. Miriama Kundrátová

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

  • miriama.kundratova@tuke.sk
  • +421 55 602 6321

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

  • Výrobná technika

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Základy priemyselných technológií, Technická dokumentácia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

  • Centrum edukácie a popularizácie techniky II
  • Implementácia smartfónov v zefektívnení výučbového procesu CAE - technológií v kontexte konceptu Priemysel 4.0

Zahraničné pobyty

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, ak.rok.: 2016/2017