Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Tomáš Coranič

Ing. Tomáš Coranič, PhD.

odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 075

  • tomas.coranic@tuke.sk
  • +421 55 602 6315

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

  • Odlievanie pod tlakom, aditívna výroba

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Technická mechanika, Časti a mechanizmy strojov, Technické meranie, Metrológia, Technická dokumentácia

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

  • KEGA: Implementácia smartfónov v zefektívnení výučbového procesu CAE-technológií v kontexte konceptu Priemysel 4.0.
  • VEGA: Výskum metód modelovania a kompenzácie hysterézy v manipulátoroch s pneumatickými umelými svalmi pre zvýšenie presnosti regulácie s podporou výpočtovej inteligencie.

Zahraničné pobyty

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, ak.rok.:2016/2017