Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ján Paško

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

profesor

Štúrova 31, č. dv. 062/Bayerova 1, č. dv. 117

 • jan.pasko@tuke.sk
 • +421 55 602 6318, +421 55 602 6314

Curriculum Vitae

 • 2017predseda Akademického senátu FVT
 • 2013 - 2017riaditeľ ústavu výrobnej techniky, predseda Akademického senátu FVT
 • 2005 - 2012prodekan pre vedecké činnosti a zahraničné vzťahy
 • 1999 - 2005vedúci katedry mechaniky a častí strojov
 • 1997 - 1999riaditeľ metodického centra v Prešove
 • 1996 - 1997vedúci pracoviska Okresný úrad Vranov n/T, pracovisko Hanušovce n/T
 • 1993 - 1996prodekan, Fakulta odborných štúdií, Prešov
 • 1780 - 1992TU Košice, Strojnícka Fakulta
 • 1978 - 1980vedúci referent , Bukóza Vranov nad Topľou
 • 1976 - 1978konštruktér, Chemlón, n.p. Humenné

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Pedagogické aktivity

Vedenie prednášok a cvičení:

Technická mechanika, 1. stupeň, vedenie prednášok a cvičení (denné štúdium, externé štúdium), Aplikovaná mechanika, 2. stupeň, vedenie prednášok a cvičení (denné štúdium, externé štúdium)

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA 1/0041/16 Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov – zástupca vedúceho projektu
 • VEGA 1/0910/17 Výskum hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie na zvýšenie úžitkových vlastností remeňových prevodov - spoluriešiteľ
 • KEGA 039SPU-4/2017 Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe - spoluriešiteľ
 • KEGA 080TUKE-4/2015 Centrum edukácie a popularizácie techniky – spoluriešiteľ

Členstvá

 • člen vedeckej rady FVT TUKE
 • člen vedeckej TF SPU Nitra
 • predseda AS FVT TUKE
 • člen redakčnej rady časopisu „Manufacturing and Industrial Engineering"
 • predseda odborovej komisie pre obhajobu doktorandských prác FVT TUKE
 • člen odborovej komisie pre obhajobu doktorandských prác SPU Nitra
 • člen redakčnej rady Acta Technologica Agriculturae TF SPU Nitra

Patenty

 • AGJ001 [108858] Modulárny robotický aktuátor s umelými svalmi osvedčenie o zápise úžitkového vzoru číslo 5689/ Alexander Balara, Ján Paško - Banská Bystrica : Ústav priemyselného vlastníctva SR - 2011. - 5 s.. [BALARA, Alexander - PAŠKO, Ján]
 • AGJ002 [177038] Kombinovaný držiak rezných nástrojov pre revolverové NC a CNC sústruhy zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 64-2016 U1/ Milan Matúš ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 5 s.. [MATÚŠ, Milan - ADAMÍK, Michal - BULGAKOV, Vladimír - KROČKO, Vladimír - KORENKO, Maroš - PAŠKO, Ján]

Významné publikácie

 • ADC: GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - PUŠKÁR, Michal: Effect of pressing speed and specific pressure in pressure mould cavity on values of mechanical properties of aluminium cast of lower weight category made from EN AC 47100 alloy - 2014.In: International Journal of Cast Metals Research. Vol. 27, no. 5 (2014), p. 267-274. - ISSN 1364-0461
 • ADC: GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - MALIK, Jozef - PANDA, Anton - JURKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef: Dependence of Pressure Die Casting Quality on Die Casting Plunger Velocity Inside a Filling Chamber of a Pressure Die Casting Machine. - 2012. In: Advanced Science Letters. Vol. 14, no. 1(2012), p. 499-502. - ISSN 1936-6612
 • AAA: PAŠKO, Ján - GAŠPÁR, Štefan: Technological Factors of Die Casting - 1. vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2014. - 93 p.. - ISBN 978-3- 942303-25- 5.
 • AAA: RUŽBARSKÝ, Juraj - PAŠKO, Ján - GAŠPÁR, Štefan Techniques of Die Casting - 1 . vyd. - Lüdenscheid : RAM-Verlag - 2014. - 199 p.. - ISBN 978-3- 942303-29- 3.
 • AAA: GAŠPÁR, Štefan - PAŠKO, Ján - BELOEV, Hristo Ivanov: Production technology of aluminium castings by die casting- 1. vyd - Ruse : University of Ruse - 2013. - 195 p.. - ISBN 978-619- 7071-13- 9