Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Dominik Gojdan

Ing. Dominik Gojdan

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 070

  • dominik.gojdan@tuke.sk
  • +421 55 602 6312
Pracovník nemá vyplnený profil