Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Gabriela Kuchtová

Ing. Gabriela Kuchtová

interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

  • gabriela.kuchtova@tuke.sk
  • +421 55 602 6321
Pracovník nemá vyplnený profil