Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Ľuba Bičejová

Ing. Ľuba Bičejová, PhD.

Odborný asistent

Štúrova 31, č. dv. 070

 • luba.bicejova@tuke.sk
 • +421 55 602 6312

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobná technika, Výrobné technológie

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV::

Technická dokumentácia. Konštrukčná geometria. Základy priemyselných technológií

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • 051TUKE-4/2018 Implementácia smartfónov v zefektívnení výučbového procesu CAE-technológií v kontexte konceptu Priemysel 4.0 - spoluriešiteľ
  VEGA 1/0041/16 Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov - spoluriešiteľ

Zahraničné pobyty

 • - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach, Czech Republic (2015,2016)
  - VŠB — Technická univerzita Ostrava, Czech Republic (2010)

Významné publikácie

 • - Water Jet Vibrodiagnostics / Ľuba Bičejová, Slavko Pavlenko - 1. vyd. - Brno : MSD - 2015. - 149 p.. - ISBN 978-80-7392-250-4.
  - On gear hobs profiling / Slavko Pavlenko, Juliána Litecká, Ľuba Bičejová - 1. vyd - Lüdenscheid : RAM- Verlag - 2013. - 141 p.. - ISBN 978-3-942303-19-4.
  - Hydroerosion and Environment / Miroslav Badida ... [et al.] - 1. vyd. - Lüdenscheid : Ram-Verlag - 2013. - 131 p.. - ISBN 978-3-942303-20-0.
  - Categories of Hydroerosion Factors / Ján Kmec ... [et al.] - 1. vyd. - Ludenscheid : RAM - Verlag - 2012. - 153 p.. - ISBN 978-3-942303-11-8.