Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Mária Šebestová

Ing. Mária Šebestová

Interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

  • maria.sebestova@tuke.sk
  • +421 55 602 6321

Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

  • Výrobná technika

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Technické meranie