Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Mária Šebestová

Ing. Mária Šebestová

Interný doktorand

Štúrova 31, č. dv. 075

 • maria.sebestova@tuke.sk
 • +421 55 602 6321

Curriculum Vitae

 • 20173. stupeň vysokoškolského vzdelania, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta
  výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný program: Navrhovanie a monitorovanie
  technických systémov
 • 2012 - 20142. stupeň vysokoškolského vzdelania, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta
  výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný program: Manažment výroby
 • 2009 - 20121. Stupeň vysokoškolského vzdelania, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta
  výrobných technológií so sídlom v Prešove, študijný program: Manažment výroby
 • 2004 - 2007Yazaki, s.r.o. Plzeň, ČR
 • 2004 - 2004pozícia: Operátor výroby
 • 2005 - 2006pozícia: Line líder (vedúci pracovník vo výrobe)
 • 2006 - 2007pozícia : Referent na oddelení Kvalita nakupovaných dielov

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk

Vedecká orientácia

 • Výrobná technika

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Technické meranie