Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach

Rudolf Matija

Ing. Rudolf Matija, PhD.

výskumný pracovník

Štúrova 31, č. dv. 070

 • rudolf.matija@tuke.sk
 • +421 55 602 6312

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Vedecká orientácia

 • Programovanie NC strojov, Simulácia a modelovanie, vývoj a overovanie technológií obrábania. TPV a montážne technológie. Výroba prototypov prevodoviek a ich diagnostika. Viac výstupové koaxiálne prevody. Plynné procesné médiá v obrábaní.

Pedagogické aktivity

VEDENIE CVIČENÍ Z PREDMETOV:

Základy priemyselných technológií

INÉ AKTIVITY:

Výskumná činnosť v oblasti medzných stavov prevodových mechanizmov

Projekty

Koordinátor | spoluriešiteľ

 • VEGA – 1/0884/10 - Parametrické extrémy obrábania a ich vplyv na kvalitu a efektívnosť – koordinátor projektu – certifikát o úspešnom ukončení projektu
 • AV-4/0018/05 – člen riešiteľského tímu - úspešne ukončený projekt
 • VEGA-1/3173/06 - člen riešiteľského tímu - úspešne ukončený projekt
 • KEGA - 080TUKE-4/2015 - člen riešiteľského tímu - úspešne ukončený projekt
 • KEGA - 003PU-4/2018 - člen riešiteľského tímu
 • VEGA - 006TUKE-4/2017 – člen riešiteľského tímu

Zahraničné pobyty

 • Politechnika Swietokrzyska Univerzity of Technology Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce/2005

Patenty

 • AGJ001 [165057] Prípravok na upnutie sústružníckych nožov zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50065-2015 : Vestník ÚPV SR č. 042016/ Rudolf Matija, Karol Vasilko, Imrich Vojtko - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 5 s. [online]. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=751503. [MATIJA, Rudolf (30%) - VASILKO, Karol (40%) - VOJTKO, Imrich (30%)]
 • AGJ002 [167907] Prevodový mechanizmus s istením prihláška úžitkového vzoru č. 50015-2016/ Slavko Pavlenko, Rudolf Matija - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 1 s.. [PAVLENKO, Slavko (50%) - MATIJA, Rudolf (50%)]
 • AGJ003 [179321] Demontážna ihla zámkovej dlažby Prihláška úžitkového vzoru č. 113-2013/ Rudolf Matija, Jozef Haľko, Anton Panda - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 1 s. [online]. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=318820. [MATIJA, Rudolf (34%) - HAĽKO, Jozef (33%) - PANDA, Anton (33%)]

Významné publikácie

 • Ionizovaný vzduch ako procesné médium pri obrábaní / Karol Vasilko, Rudolf Matija - 2017. In: Tribotechnika. Roč. 10, č. 1 (2017), s. 44-49. - ISSN 1338-0524 [VASILKO, Karol - MATIJA, Rudolf]
 • The Structural Stability of Soft Magnetic Fe-Co- Zr-W- B Metallic Glasses Investigated by the in-situ X-ray Diffraction / Š. Michalík ... [et al.] - 2014. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 126, no. 1 (2014), p. 66-67. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/126/a126z1p029.pdf... [MICHALÍK, Štefan - BEDNARČÍK, Jozef - PAWLIK, P. - MATIJA, Rudolf - SOVÁK, Pavol]
 • Rozmerové obvody a ich riešenie s podporou PC / Jozef Haľko, Rudolf Matija - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2013. - 175 s.. - ISBN 978-80-553- 1569-0. [HAĽKO, Jozef - MATIJA, Rudolf]
 • Výrobné procesy a CA automatizácia / Rudolf Matija, Petr Baron - 2012. In: Strojárstvo extra. Č. 5 (2012), s. 52/1-52/3. - ISSN 1335-2938 [MATIJA, Rudolf - BARON, Petr]
 • Deterministic Chaos And Mechanical Systems / Imrich Vojtko ... [et al.] - 2012. In: Manufacturing and Industrial Engineering. Č. 4 (2012), s. 48-50. - ISSN 1335-7972 Spôsob prístupu: web.tuke.sk/fvtpo/journal... [VOJTKO, Imrich - KOČIŠKO, Marek - MATIJA, Rudolf - GOMBÁR, Miroslav - ADAMČÍK, Pavel]
 • Influence wear of cutting tool on machined surface at cutting / Jozef Jurko ... [et al.] - 2011. In: Rewaluacja Bezpeczenstwa publicznego. - Gorzow : IBEN, 2011 P. 326-330. - ISBN 978-83- 89932-4- 2 [JURKO, Jozef - GECÁK, Ján - BERDIS, Andrej - LACKO, Martin - FABIANOVÁ, Jarmila - MATIJA, Rudolf - MURČINKO, Jaromír]
 • Cutting Fluids for Progressive Machining / Rudolf Matija - 2011. In: Výrobné inžinierstvo. Roč. 10, č. 2 (2011), s. 8-9. - ISSN 1335-7972 [MATIJA, Rudolf]
 • Dynamický model prevodovky / Imrich Vojtko, Jozef Haľko, Rudolf Matija - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Strojárstvo : strojárstvo extra. Č. 5 (2010), s. 7/1-7/4. - ISSN 1335-2938