COVID 19 opatrenia - zmena vyučovacieho procesu od 14.10.2020

- prednášky a cvičenia pre študentov denného štúdia budú prebiehať dištančne za aktívneho využívania všetkých dostupných IKT prostriedkov (MOODLE, email, web stránky, videokonferencie, youtube, FB a podobne),

- výučba študentov externého štúdia bude prebiehať dištančne za aktívneho využívania všetkých dostupných IKT prostriedkov (MOODLE, email, web stránky, videokonferencie, youtube, FB a podobne).