Prerušenie prezenčnej výučby na TUKE

Prerušenie prezenčnej výučby na TUKE

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa krízový štáb Technickej  univerzity  v Košiciach na čele s rektorom TUKE prof. Stanislavom Kmeťom rozhodli pripojiť sa k preventívnym opatreniam s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme najväčšou univerzitou  na  východnom  Slovensku s  viac než 9tisíc  študentami  a s najväčšou  kapacitou ubytovacích zariadení, berieme situáciu mimoriadne vážne a rovnako cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov.

Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia, alebo inou vhodnou metódou. Týmto vyzývame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu.